SHIPPO ASAHI MOULDS


WE ARE THE TOP MANUFACTURING
OF DIE CASTING MOULDS

THE POTENTIAL
OF MOULDS IS INFINITE.


MOULDS ARE THE STARTING POINT OF MANUFACTURING

SAMT เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม

WE ARE THE TOP MANUFACTURING OF DIE CASTING MOULDS

Shippo Asahi Moulds,CNC milling machine

เราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณราบรื่นขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียวที่ SAMT

เรา SAMT เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ สำหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม เราออกแบบและผลิต "แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม" ที่เป็นส่วนประกอบ ระบบส่งกำลัง และระบบขับเคลื่อน ที่ขาดไม่ได้ สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ ตามความต้องการการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมจำนวนมาก เราผลิตแม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงและมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก และเราส่งมอบให้กับผู้ผลิตทั่วโลก

SAMT ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิต

บริษัทของเราผลิตแม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นการผลิตแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียมที่สามารถดำเนินการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการประกอบแม่พิมพ์ และการทดสอบแม่พิมพ์ (QC) เรามีกำลังการผลิตที่หลากหลายตั้งแต่ระดับ 135 ตัน ถึง 2500 ตัน นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตจุดที่ลึกพิเศษและช่องแคบพิเศษ ตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อหล่ออลูมิเนียมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดยใช้เครื่องจักรพิเศษและขั้นตอนที่เราออกแบบอย่างละเอียด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราจึงเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียมชั้นนำ

OUR STRENGTH จุดแข็ง


เทคโนโลยีผลิตแม่พิมพ์ความแม่นยำสูง

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่มีความต้องการคุณภาพการผลิตที่แม่นยำเป็นอย่างมาก และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำ เราจึงผลิตด้วยทักษะและเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ที่ดีที่สุด ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

กำลังการผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่

เรามีกำลังการผลิตที่หลากหลายตั้งแต่ระดับ 135 ตันถึง 2500 ตัน เรามีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่สามารถประมวลผลแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ได้ถึง 2500 ตัน ด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูงและมีกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามยุคตามสมัย

เรายินดีนำเสนอในส่วนของการผลิตแม่พิมพ์แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ที่เชื่อถือได้ ให้เป็นรูปทรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อท้าทายความสามารถของเราต่อไป

Shippo Asahi Moulds
good

คุณภาพสูง

low price

ราคาประหยัด

time

ส่งมอบตรงเวลา

สู่การเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม อันดับ 1 ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคุณภาพ ราคาประหยัด และส่งมอบตรงเวลา